Disclaimer

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website Fourniturenkraam.nl, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, berusten bij Fourniturenkraam.nl en/of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fourniturenkraam.nl, materiaal op de website Fourniturenkraam.nl te kopiëren, te verspreiden of op andere wijze te gebruiken.

Indien u van mening bent dat uw intellectuele eigendomsrechten worden geschonden op de website Fourniturenkraam.nl, verzoeken wij u contact op te nemen met onze klantenservice. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk reageren op uw melding en indien nodig passende maatregelen treffen.

Fourniturenkraam.nl spant zich in om de inhoud van de website Fourniturenkraam.nl zo actueel en nauwkeurig mogelijk te houden. Desondanks kunnen er onvolkomenheden en/of fouten in de inhoud van de website voorkomen. Fourniturenkraam.nl is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de inhoud van de website. Tevens behoudt Fourniturenkraam.nl zich het recht voor om de inhoud van de website Fourniturenkraam.nl te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging.

Door gebruik te maken van de website Fourniturenkraam.nl stemt u in met deze disclaimer.